Odkazy na zajímavé internetové stránky
pro studium biologie a genetiky

Internetové odkazy jsou rozděleny do tématických celků. U každého odkazu je uveden název, autor a stručná charakteristika, co je možné na stránkách najít, se zvýrazněním zajímavých didaktických pomůcek: modely, stopy, lebky, obrázky, fotografie, klíče, slovník, zvuky, video, animace, interaktivní buňka či tělo, testové otázky, křížovky, hry, kvízy).

Obecná biologie – směs

  • www.sumanasinc.com/index.html - Sumanas Inc., různé animace např. životní cyklus retrovirů (HIV), sekrece proteinů, funkce polyribozomu, vznik mRNA, meióza, mitóza, fotosyntéza, ovariální cyklus, gelová elektroforéza, blotování a hybridizace, funkce DNA čipu, PCR, klonování pomocí plazmidů, test paternity (anglicky).
  • www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/phylogeny.html - UCMP exhibit hall, fylogeneze organismů (tři vývojové linie – archea, eubakterie, eukaryota) (v angličtině)
  • enchantedlearning.com/ - Enchanted Learning, výuková forma (testovací schémata k doplnění popisu buněk, mikroskopu, zvířat a rostlin). (anglicky)
  • www.stolaf.edu/people/giannini/biological%20anamations.html - Biological animations, krátké animace - voda, tuky, proteiny, cukry, enzymy, buněčná struktura, buněčné dělení (mitóza, meióza), metabolismus (transport elektronů v mitochondriích, transport elektronů při fotosyntéze, syntéza ATP), membránový transport (difúze, uniport, symport, antiport, osmóza, ATP asa, iontové kanálky, sekundární aktivní transport) (anglicky).

Zvětšovací technická zařízení

Světelný mikroskop:

Elektronový mikroskop:

Příprava trvalého preparátu:

Prokaryota

Gramovo barvení:

Bakterie:

Chemické složení bioplasmy

DNA:

Proteiny:

Nebuněčné živé soustavy

Eukaryota

Metody výzkumu v biologii

Transport látek a osmotické děje

Buněčný cyklus, mitóza a meióza

Rozmnožování a vývoj organismů

Pohyb a dráždivost

Vlivy vnějšího prostřední na buňku

Genetika

Drosophila melanogaster:

Cytogenetika:

Genetika, teorie:

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124