Úvodní informace k cvičením
z molekulární biologie

Cvičení z molekulární biologie jsou sestavena tak, aby se studenti prakticky seznámili s metodami, které se využívají k analýze DNA. Studenti si sami vyzkouší izolaci DNA, amplifikaci DNA pomocí PCR, restrikční reakci s PCR produktem, elektroforézu, vizualizaci DNA a hodnocení výsledku. Tyto metody budou využity při řešení jednoho komplexního úkolu. Bude se jednat o určení pohlaví ptačího jedince z biologického materiálu pomocí restrikční analýzy produktu PCR amplifikace specifického genu.

Materiál k vyšetření

Každý student bude pracovat samostatně. Materiál k vyšetření bude zajištěn, ale lze si zajistit svůj vlastní materiál.

Instrukce k zajištění vlastního materiálu

K vyšetření lze použít jakékoliv ptačí buňky obsahující DNA. Lze odebrat krev od ptačího jedince zaživa, krev nebo orgány během porážky (kur, husa, kachna....), případně odebrat tkáň z drůbežího masa koupeného v tržní síti.

Ptačí krev:

  • odběr do zkumavky s anti-koagulans EDTA (zkumavky budou k vyzvednutí u laborantky paní Janové)
  • požadovaný objem je minimálně 200 µl
  • po odběru je třeba vzorek uložit do mrazáku při teplotě pod –15 °C

Ptačí tkáň (svalovina či vnitřní orgán):

  • odběr do igelitového sáčku nebo mikrozkumavky
  • o velikosti minimálně dvou špendlíkových hlaviček
  • po odběru je třeba vzorek uložit do mrazáku při teplotě pod –15 °C

Vzorek je třeba označit (jméno studenta, číslo skupiny) a předat paní Janové k evidenci a uložení do mrazáku ve cvičebně. Vzorky je potřeba přinést nejpozději do 7. cvičení, kdy bude probíhat příprava tkáně k izolaci DNA.

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3, 612 42 Brno

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124