Internetové odkazy

U internetového odkazu je uveden název, autor a stručná charakteristika, co je možné na stránkách najít.

Metody molekulární biologie

PCR

Gelová elektroforéza

DNA fingerprinting (RFLP, blotování, hybridizace)

Klonování pomocí plazmidů

Sekvenování

DNA mikročipy

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3, 612 42 Brno

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124