Rozmnožování a vývoj organizmů

Úkol 1: Pučení kvasinek

NP: suspenze kvasinek v kultuře

Zhotovte nativní preparát ze suspenze kvasinek. Pozorujte a zakreslete pučení, tj. vznik pupenu na pólu některých buněk, který se postupně zvětšuje a nakonec se odloučí od mateřské buňky.

obr.

Obr.: Pučení kvasinky.

Úkol 2: Cytologické změny vaginální sliznice v průběhu estrálního cyklu

TP: obarvené vaginální výtěry potkana v různých fázích estrálního cyklu

V každé fázi estrálního cyklu převládá charakteristický typ buněk. Pozorujte a zakreslete nálezy typické pro jednotlivé fáze estrálního cyklu.

obr.

Obr.: Jednotlivé fáze estrálního cyklu s typickým nálezem ze stěru z poševní sliznice.

Úkol 3: Rýhování vajíčka králíka

TP: vajíčko obklopené folikulárními buňkami a vajíčko se 2 blastomerami. Fotografie vajíčka se 2 pólovými tělísky a vajíčka s 8 blastomerami.

Prohlédněte si trvalé preparáty a fotografie a zakreslete zralé vajíčko a jednotlivá stádia rýhování.

obr.

Obr.: Vajíčko králíka: A – neoplozené vajíčko, B – vajíčko po oplození, C – 2 blastomery, D – 8 blastomer.

Úkol 4: Vývoj jednotlivých druhů živočichů

TP: Hmyz s proměnou nedokonalou – vývojová stádia všenky (luptouš Menacanthus currucae nebo péřovka Degeeriela rufa). Kyvety s vývojovými stadii hmyzu s proměnou dokonalou (motýl bekyně velkohlavá Lymantria dispar), ryby (pstruh obecný Salmo trutta), obojživelníka (skokan hnědý Rana temporaria), ptáka (kur domácí Gallus gallus) a savců (potkan Rattus norvegicus, plod člověka Homo sapiens).

Prohlédněte si, zapište a zakreslete jednotlivá vývojová stádia různých skupin živočichů.

obr.

Obr.: Vývoj jednotlivých zástupců živočichů: A – vývoj hmyzu s proměnou nedokonalou, všenka (vajíčko, larva, nymfa II. a III. instaru, imago = dospělec) B – vývoj hmyzu s proměnou dokonalou, motýl (vajíčko, larva, kukla, imago), C – vývoj ryb (jikra, zárodek, vykulený plůdek se žloutkovým vakem, ryba), D – vývoj obojživelníků (vajíčko, pulec, žába s pulčím ocáskem, žába), E – vývoj ptáků (vejce, embryo vyjmuté z vejce, kuře po vylíhnutí, kur domácí), F – vývoj savců (děloha v raném a pozdním období gravidity, plod potkana, potkan).