Prokaryota a pozorování pod imerzí

Úkol 1: Příprava trvalého preparátu suchou cestou – otiskový preparát jazyka

Čisté podložní sklíčko vyžíhejte v plameni. Na vychladlé sklíčko obtiskněte do středu skla jazyk, který si předtím trochu zdrsněte zuby. Pozorujte preparát pod suchými objektivy a zakreslete epiteliální buňku jazyka (je potřeba stáhnout clonu). Poté preparát fixujte nad plamenem (stačí 3x protáhnout nad plamenem roztěrem nahoru) a obarvěte barvením Giemsa-Romanowski po dobu 10 min. Po opláchnutí barviva vodou osušte filtračním papírem a nechte dosušit na vzduchu. Zastavte preparát nejdříve pod suchými objektivy, prohlédněte si epiteliální buňku jazyka (eukaryotická buňka) a změřte její velikost. Následně použijte imerzní objektiv (postup viz výše) k zastavení bakterií (prokaryotická buňka) a změřte jejich velikost pro porovnání s epiteliální buňkou jazyka.

obr.

Obr.: Epitelliální buňky jazyka a bakterie.

Úkol 2: Příprava trvalého preparátu suchou cestou – roztěr bakterií

Nejdříve si vyžíhejte bakteriologickou kličku v plameni a poté proveďte kličkou stěr z povrchu agarové půdy porostlé koloniemi bakterií (zástupci Gram pozitivních a Gramnegativních bakterií). Obsah kličky homogenizujte v co nejmenší kapce vody na podložním sklíčku, po usušení na vzduchu fixujte nad plamenem (stačí 3x protáhnout nad plamenem roztěrem nahoru) a proveďte barvení preparátu.

Postup barvení dle Grama:

  • na sklíčko s roztěrem bakterií kápněte barvivo krystalová violeť (nechat barvit 3 min)
  • slijte, opláchněte destilovanou vodou a převrstvěte preparát Lugolovým roztokem (KI + I + H2O) (2 min)
  • slijte, opláchněte destilovanou vodou a přidávejte etanol tak dlouho dokud se bude barvivo vyplavovat
  • opláchněte destilovanou vodou a převrstvěte karbolfuchsinem (1,5 min)
  • opláchněte destilovanou vodou a osušte

Preparát s obarvenými bakteriemi pozorujte pod imerzním objektivem. Do protokolu si zaznamenejte, jak se oba typy bakterií navzájem liší tvarem buněk a zbarvením.

obr.

Obr.: Postup zhotovení roztěru bakterií: A – přenos bakterií do kapky vody bakteriologickou kličkou, B – homogenizace, C – hotový roztěr bakterií.

Úkol 3: Sinice

NP: vzorek vláknitých sinic drkalek (Oscillatoria sp.)

Pozorujte a zakreslete si buňky sinic. Hned po zhotovení preparátu je možné pozorovat kývavý (drkavý) pohyb, který dal těmto sinicím jméno a který je způsobený nerovnoměrným bobtnáním slizového obalu. Velikost a tvar sinic můžete porovnat s prvoky, buňkami zelených řas nebo rozsivek, které se v preparátu mohou rovněž vyskytovat.

obr.

Obr.: Porovnání sinic s buňkami zelené řasy a rozsivky.