Polymorfní geny

Úkol 1: Určování krevních skupin

Diagnostická souprava pro určování krevních skupin systému ABO (monoklonální)

 • monoklonální Anti-A
 • monoklonální Anti-B
 • diagnostické karty
 • tyčinka k promíchání diagnostik s krevními vzorky
obr.

Obr.: Diagnostická souprava pro určování krevních skupin systému ABO (monoklonální).

Princip: aglutinační technika, která je založena na reakci antigen/protilátka

Postup:

 1. Do každého modrého kroužku karty se kápne po 1 kapce monoklonálního diagnostika Anti-A
 2. Do každého žlutého kroužku se kápne po 1 kapce monoklonálního diagnostika Anti-B
 3. Do červeného kroužku se kápne po 1 kapce krve (po píchnutí do prstu tenkou jehlou stisknout prst a vymáčknout kapku krve)
 4. Přiloženými tyčinkami se promíchají kapky monoklonálních diagnostik s kapkami krve a to každý vzorek samostatným koncem tyčinky

Hodnocení:

 • Výsledky se odečítají do 1 minuty po promíchání za mírného kývavého pohybu diagnostickou kartou
 • Pozitivní reakce (aglutinace) indikuje přítomnost odpovídajícího antigenu na erytrocytech.
 • Negativní reakce (bez viditelné aglutinace) indikuje chybění odpovídajícího antigenu na erytrocytech
 • Příslušná krevní skupina se určí podle následující tabulky
Reakce s diagnostikem Krevní
skupina
Anti-A Anti-B
+ - A
- + B
+ + AB
- - 0

A - na krvinkách nese aglutinogen A, tvoří protilátky anti-B

B - na krvinkách nese aglutinogen B, tvoří protilátky anti A

AB - na krvinkách nese aglutinogen A i B, netvoří žádné protilátky

0 - nemá aglutinogeny, tvoří protilátky proti oběma aglutinogenům


V ČR se udává následující zastoupení krevních skupin:

A = 45%

0 = 30-35%

B = 15-20%

AB = 5-7%

Úkol 2:

  U králíků existuje alelová série s dominancí v tomto pořadí: zbarvená srst C, himálajský albinismus ch, albinismus ca.
 1. Jaká bude srst u potomků z křížení dvou homozygotů, a to zbarveného králíka s králíkem s himálajským albinismem?
 2. Určete genotypy rodičů při křížení zbarveného a himálajského králíka, kdy 1/2 potomků je zbarvená, 1/4 himálajská a 1/4 albinotická.

Příklady na genetiku krevních skupin

Lidi:

 1. Jaké krevní skupiny mohou mít děti, jejichž rodiče mají genotypy IAi a IBi ?
 2. Určete genotypy rodičů, když otec měl skupinu AB, matka B a jejich děti z 1/4 A, 1/4 AB a 1/2 B.
 3. Kterého z mužů lze vyloučit jako otce dítěte? Matka má krevní skupinu B, dítě 0, jeden muž A a druhý AB.
 4. Oba rodiče mají heterozygotně krevní skupinu B. Jaká je pravděpodobnost, že jejich prvorozený syn zdědí skupinu B? A jaká je tato pravděpodobnost, bude-li prvorozeným potomkem dcera?
 5. Oba rodiče mají heterozygotně krevní skupinu A. Jaká je pravděpodobnost, že jejich první dvě děti budou obě mít rovněž krevní skupinu A?
 6. Matka má krevní skupinu B a její dítě skupinu A. Matka označuje za otce muže, který má skupinu AB. Může být tento muž skutečně jeho otcem?
 7. Na porodním oddělení se v krátkém časovém úseku během téže noci narodily čtyři děti s krevními skupinami A, B, AB, 0. Kvůli omylu porodní asistentky nebylo jisté, které dítě se narodilo které matce. Byly proto vyšetřeny krevní skupiny všech čtyř párů rodičů těchto dětí a zjištěno, že pár 1 má krevní skupiny B x B, pár 2 má skupiny 0 x AB, pár 3 skupiny A x B a pár 4 skupiny 0 x 0. Mohly být nyní všem rodičům předáno s jistotou jejich děti? A které kterým?
 8. Zjistěte krevní skupiny mužů, u kterých lze vyloučit paternitu, znáte-li krevní skupiny matky a dítěte: a) matka 0, dítě A, b) matka 0, dítě 0, c) matka A, dítě B, d) matka AB, dítě B

Zvířata:

 1. Kočka s krevní skupinou B byla spářena s kocourem s neznámou krevní skupinou. Při vyšetření krevních skupin jejich koťat se ukázalo, že čtyři koťata mají krevní skupinu A a tři krevní skupinu B. Jaké byly genotypy rodičů a koťat?
 2. Kočka s krevní skupinou A byla spářena s kocourem s krevní skupinou B. Jaké krevní skupiny mohou mít jejich koťata?
 3. Kočka s krevní skupinou AB měla postupně koťata s dvěma kocoury. Koťata z prvního vrhu měla všechna krevní skupinu A, koťata z druhého vrhu měla krevní skupiny A, AB nebo B. Jakou krevní skupinu měli oba kocouři a jaké genotypy nesli rodiče a potomci?


Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

OPVK