Pohyb

Úkol 1: Brownův molekulární pohyb

Kápněte na podložní sklo suspenzi oxidu železitého a přikryjte krycím sklem a pozorujte jednu malou částici a zakreslete trajektorii jejího pohybu. Jaký je princip pohybu částice? Vysvětlete.

Úkol 2: Améboidní pohyb

NP: senný nálev

Připravte NP z povrchové blanky senného nálevu a pozorujte améby. Zpočátku jsou améby podrážděné a zakulacené, po několika desítkách sekund se přemění v plošší formy a začnou vysílat panožky (pseudopodie) ve směru pohybu. Panožky jsou homogenní, cytoplazma je granulovaná. Pozorujte, nakreslete a popište princip améboidního pohybu.

Úkol 3: Bičíkový pohyb

NP: spermie, senný nálev

Kápněte spermie z inseminační dávky (v médiu androhep) na nahřáté podložní sklíčko a pozorujte pohyb spermií a to směrem dopředu a rotaci kolem osy (mění se šířka hlavičky, bičík je na zadním konci buňky, buňku tlačí před sebou). Obdobně pozorujte bičíkový pohyb u bičíkovců v NP zhotoveném ze senného nálevu (většina volně žijících bičíkovců má bičík na přední části buňky, bičík táhne buňku za sebou). Pro zpomalení nálevníků odsajte část vody pod sklíčkem pomocí filtračního papíru.

obr.

Obr.: Typy pohybů: A – Brownův molekulární pohyb, B – améboidní pohyb, C – bičíkový pohyb.

Úkol 4: Řasinkový pohyb

NP: senný nálev, detrit z akvária

Připravte nativní preparát ze staršího senného nálevu nebo detritu z akvária. Pohyb řasinek lze pozorovat na obrvených buňkách nálevníků, ale i na povrchu mikroskopických živočichů z akvária (ploštěnky, vířníci). Pozorujte pohyb jednotlivých řasinek nálevníka a vysvětlete princip pohybu. Pro lepší pozorování je vhodné použít fázový kontrast.

Úkol 5: Pozorování buněk s řasinkami

TP: buňky s řasinkovým epitelem obarvené hematoxylin-eosinem

Pozorujte a zakreslete buňky cylindrického nebo kónického tvaru s viditelným jádrem a řasinkami na širší základně.

Úkol 6: Struktura příčně pruhovaného svalu

TP: příčně pruhovaný sval z končetiny hmyzu obarvený Heidenheinovým hematoxylinem.

Pozorujte a zakreslete příčné pruhování svaloviny, které je způsobené rozdílnou barvitelností svalových vláken. Vysvětlete princip svalového pohybu.

obr.

Obr.: A – buňka s řasinkami, B – příčně pruhovaný sval hmyzu.