Dráždivost

Úkol 1: Chemotaxe prvoků

NP: senný nálev

Na podložní sklíčko naneste 2 oddělené kapky senného nálevu. Pomocí špejle spojte kapky tenkým můstkem tvořeným kapalinou. Na okraj jedné kapky umístěte malý krystalek NaCl. Pozorujte unikání nálevníků z prostředí o vysoké koncentraci soli do druhé kapky. O jakou chemotaxi se jedná? (pozitivní nebo negativní)

obr.

Úkol 2: Oxygenotaxe u prvoků

NP: senný nálev

Připravte nativní preparát ze senného nálevu a přikryjte krycím sklíčkem tak, aby pod sklíčkem vznikly vzduchové bubliny. Prvoci vyhledávají prostředí s optimální tenzí kyslíku a začnou se shromažďovat v okolí bublin. Stejný jev je možné pozorovat při okrajích krycího sklíčka. O jakou oxygenotaxi se jedná? (pozitivní nebo negativní)

obr.