Mitóza rostlinné buňky

Úkol 1: Mitóza v buňkách kořínku cibule

NP: kořínek cibule obarvený v acetorceinu.

Proveďte kompresní (roztlakový) preparát kořínku cibule obarveného acetorceinem, pozorujte a namalujte jednotlivé fáze mitózy a rovněž buňku v interfázi.

obr.

Obr.: Mitóza v buňkách kořínku cibule.

Úkol 2: Fáze mitózy v trvalém preparátu

TP: kořínek cibule (bobu)

Prohlédněte 30 mitotických figur (buňka v mitóze) a do tabulky zaznamenejte, o kterou fázi mitózy se jedná, která fáze mitózy je nejčastěji zastoupena a která nejméně.

Úkol 3: Poruchy mitózy

NP: kořínky cibule po působení hydrochinonu a obarvené acetorceinem.

Zhotovte kompresní preparát kořínku cibule. Pozorujte a nakreslete poruchy mitózy, tj. změny tvaru chromozomů, jejich fragmentaci nebo vytváření anafázových mostů.

obr.

Obr.: Poruchy mitózy (A – fragmentace chromozomů v profázi, B – anafázový most, C – anafáze u porušených chromozomů).