Optické roviny, měření výšky a velikosti objektů

Úkol 1: Optické roviny a měření výšky objektu

TP: křídlo hmyzu (nebo vrypy)

Po zastavení preparátu při nejmenším zvětšení a výběru vhodného místa (s mnoha chloupky), zastavte preparát při zvětšení objektivu 40×. Pomocí mikroposuvu zaostřete objekt nejprve v horní optické rovině a nakreslete jen část, kterou vidíte ostře. Poté zakreslete totéž ve střední optické rovině a nakonec ve spodní. Ze všech tří obrazů nakreslete výsledný obraz, který vznikne složením všech ostrých obrazů jednotlivých optických rovin. Změřte výšku objektu a výsledek zaznamenejte do závěru.

obr.

Obr.: Optické roviny (A – horní, B – střední, C – dolní) u křídla hmyzu.

Úkol 2: Měření mikroskopických objektů

TP: ptačí erytrocyty, NP savčí erytrocyty

Vypočítejte mikrometrické koeficienty pro jednotlivé objektivy vašeho mikroskopu a poté změřte velikost ptačích a savčích erytrocytů.

obr.

Obr.: Porovnání velikostí různých buněk.