Suché objektivy, středění objektu, funkce clony

Úkol 1: Zastavení objektu v zorném poli mikroskopu

Trvalý preparát (TP): písmeno

Umístěte preparát na stolek mikroskopu tak, aby natištěné slovo bylo z vaší strany dobře čitelné "pouhým okem". Zastavte a zakreslete jedno asymetrické písmeno (např. a, e, y, k) při nejmenším zvětšení. Jaký obraz v mikroskopu vzniká?

Úkol 2: Zastavení objektu při různém zvětšení - objektivy 4×, 10×, 40×

Použijte předchozí preparát (písmeno) nebo křídlo hmyzu a zastavte ho při různých zvětšeních objektivu (4×, 10× a 40×), pozorujte a zakreslete si, jak se mění volná pracovní vzdálenost v závislosti na použitém zvětšení. Jak se mění velikost zobrazené plochy v zorném poli při větších zvětšeních a jak je to s pozorovatelnými detaily?

obr.

Obr.: Vliv zvětšení objektivu (A – 4×, B – 10×, C – 40×) na velikost zobrazené plochy (křídlo hmyzu).

Úkol 3: Funkce clony

TP: prachové peří (nebo pylová zrna)

Zastavte a prohlédněte si preparát při různých zvětšeních objektivů (4×, 10× a 40×). U každého zvětšení pozorujte a porovnejte obraz při otevřené a uzavřené cloně. Jak je potřeba upravit clonu při různých zvětšeních?

Úkol 4: Středění objektu

TP: barvená vlna

Zastavte barvenou vlnu (překřížení vláken nebo jiný "pevný bod") přesně ve středu zorného pole při nejmenším zvětšení objektivu (4×). Použijte větší zvětšení objektivu (10× a 40×), aniž byste pohybovali preparátem a pozorujte posun vlny mimo střed zorného pole. Jaká zásada z toho vyplývá?

obr.

Obr.: Středění objektu (barvená vlna) při různých zvětšeních objektivů (A – 4×, B – 10×, C – 40×).