Nativní preparát, fázový kontrast

Úkol 1: Příprava nativního preparátu – pozorování nálevníků

NP: senný nálev (nebo celer ve vodě, detrit z akvária)

Z povrchové blanky senného nálevu (celeru ve vodě nebo detritu z akvária) naberte opatrně kapátkem kapku nálevu, přeneste na podložní sklíčko a pod úhlem 45° přikryjte krycím sklíčkem (rovnoběžně s podložním) tak, aby pod sklíčkem nevznikly vzduchové bubliny. Pozor na chyby: nadbytek vody (vibrace, unášení objektů proudem vody mimo zorné pole, únik ze zaostřené optické roviny, voda na stolku, kondenzoru), nedostatek vody (bubliny, rychlé vyschnutí preparátu). V preparátu pozorujte rychle se pohybující buňky jednobuněčných eukaryot, především nálevníky různých velikostí, drobné bičíkovce, a také velké množství prokaryot (bakterií).

Nálevníci jsou pojmenovaní podle toho, že se objevují v nálevech, např. v senném nálevu připraveném z vody, sena, rozkládajících se rostlin, listů a malého množství hlíny. Všude v přírodě a tedy i v seně jsou přítomné cysty nálevníků, ze kterých ve vodě vzniknou aktivní nálevníci.

obr.

Obr.: Zástupci mikrofauny.

Úkol 2: Pozorování objektu ve fázovém kontrastu

NP: nálevníci, pylová zrna

Nejdříve si připravte mikroskop pro pozorování ve fázovém kontrastu (viz teoretický úvod) a poté pozorujte nálevníky. Do závěru napište, jaký byl rozdíl mezi pozorováním bez fázového kontrastu a ve fázovém kontrastu.

Úkol 3: Pulzující a potravní vakuoly

NP: senný nálev

Na podložní sklíčko naneste kapátkem kapku senného nálevu, obarvěte 0,1% neutrální červení a přikryjte krycím sklíčkem. Pozorujte tvar nálevníků a potravní vakuoly, které se během 3-5 min. obarví červeně. Pulzující (kontraktilní) vakuolu pozorujte na jednom konci těla nálevníka v podobě světlého kruhového dvorce v cytoplazmě, který se postupně zvětšuje a nakonec vymizí následkem vypuzení obsahu vakuoly do okolního prostředí. Pohyb nálevníků můžete omezit odsátím části vody pod krycím sklíčkem.

Úkol 4: Potravní vakuoly

TP: nálevníci s potravními vakuolami naplněnými živočišným uhlím

V trvalém preparátu trepek (Paramecium sp.) kultivovaných před usmrcením v prostředí s aktivním uhlím lze pozorovat potravní vakuoly naplněné částicemi tohoto substrátu.

obr.

Obr.: Nálevník s vakuolami. A – Pulzující vakuola a potravní vakuoly obarvené neutrální červení. B – Potravní vakuoly obarvené živočišným uhlím.