Dědičnost kvantitativních znaků

Úkol 1:

Zhodnoťte variabilitu hmotnosti u 2 skupin myší domácích a skupiny navzájem porovnejte.

U 1. skupiny byly naměřeny hodnoty: 15,5 g, 10,3 g, 11,7 g, 17,9 g, 14,1 g

U 2. skupiny byly naměřeny hodnoty: 20,2 g, 21,2 g, 20,4 g, 22,0 g, 19,7 g

K analýze použijte průměr a rozptyl.

Úkol 2:

U 8 kachen byla měřena šířka hlavy a délka křídla:

Kachna č. Šířka hlavy (cm) Délka křídla (cm)
1 2,75 30,3
2 3,20 36,2
3 2,86 31,4
4 3,24 35,7
5 3,16 33,4
6 3,32 34,8
7 2,52 27,2
8 4,16 52,7
  1. Vypočítejte průměr a směrodatnou odchylku pro šířku hlavy a délku křídla.
  2. Vypočítejte korelační koeficient pro vztah mezi šířkou hlavy a délkou křídla.
  3. Jaký je vztah mezi šířkou hlavy a délkou křídla u těchto kachen? (pozitivní/negativní, silná/slabá korelace)

Úkol 3:

Byla měřena výška dětí (synů a dcer) a jejich rodičů:

Výška dětí (cm), první dítě z každé rodiny Výška rodičů (cm), průměr otce a matky v rodině
175 175
180 190
177 180
160 175
165 175
175 173
185 195
175 185
183 172
  1. Vypočítejte průměr a rozptyl výšky dětí a rodičů.
  2. Vypočítejte korelační koeficient mezi výškou dětí a rodičů a zhodnoťte (pozitivní/negativní, silná/slabá korelace).
  3. Vypočítejte heritabilitu v užším slova smyslu pro dědičnost výšky postavy (k výpočtu použijte regresní koeficient). Jedná se o slabou nebo silnou heritabilitu a co to znamená?

Úkol 4:

Heritabilita výšky pšenice h2N = 0,7. Umělou selekcí je snaha snížit výšku dané odrůdy pšenice.

Bude selekcí dosaženo úkolu rychle nebo pomalu? Vysvětlete, co je pro šlechtitele výhodnější vyšší nebo nižší heritabilita určitého znaku?

Úkol 5:

Výška postavy má koeficient dědivosti h2N = 0,9.

Kolika procenty se na fenotypové hodnotě znaku podílí vliv prostředí a podmínek, v nichž jedinec vyrůstá?