Eukarya - rostlinná buňka

Úkol 1: Chloroplasty

NP: list akvarijní rostliny vallisnerie (Vallisneria sp.) nebo jávského mechu (Vesicularia dubiana).

Z odtrženého listu akvarijní rostliny připravte nativní preparát. Pozorujte a zakreslete tvar rostlinné buňky a chloroplasty nacházející se v cytoplazmě.

obr.

Obr.: Rostlinná buňka s buněčnou stěnou a chloroplasty.

Úkol 2: Vakuoly, chloroplasty

NP: bobule ptačího zobu (Ligustrum vulgare)

Rozřízněte bobuli ptačího zobu a obtiskněte na podložní sklíčko. Přidejte vodu, přikryjte krycím sklíčkem a pozorujte. Jaké je zbarvení vakuol? Pozorujte jak se změní zbarvení vakuol po přidání kys. octové a NaOH a vaše pozorování zapište. Kromě vakuol lze uvnitř buněk pozorovat i drobné zelené chloroplasty.

obr.

Obr.: Buňky bobule ptačího zobu s centrální vakuolou a chloroplasty.

Úkol 3: Krystalické inkluze šťavelanu vápenatého

NP: vnější slupka cibule (Allium cepa), stonek begónie (Begonia sp.), potosu (Pothos sp.)

V odumřelých buňkách slupky cibule pozorujte hranolovité krystaly, tzv. styloidy. Ve vytlačené šťávě ze stonku begónie je možno najít srostlice krystalů tzv. drúzy (ve tvaru "psaníček nebo drahokamů"), zatímco ve šťávě ze stonku potosu jsou jehlicovité krystaly, tzv. rafidy.

obr.

Obr.: Krystalické inkluze

Úkol 4: Pylová zrna

TP: pylová zrna z různých rostlin

Pylová zrna se někdy v preparátu hůře hledají. Nejdříve se snažte zaostřit na vnitřní hranu krycího skla a poté prohledávejte okraje preparátu meandrovitým způsobem při zvětšení 10×. Nezapomeňte clonit a proostřovat. Zakreslete tvar pylového zrna, které se vám podaří najít.

obr.

Obr.: Pylová zrna