Cytogenetika - studium chromozomů, karyotypy

Úkol 1: Struktura polytenních chromozomů

NP (TP): slinné žlázy larev pakomárů (Chironomus sp.)

Z larev pakomárů (čerství nebo zmražení) vypreparujte slinné žlázy. Po kontrole v mikroskopu preparát mírně zahřejte protáhnutím preparátu nad kahanem a barvěte acetorceinem po dobu 5-10 min, po přikrytí krycím sklem udělejte kompresní preparát. Pozorujte buňky s polytenním chromozomem v buněčném jádru označovaném jako pentlicovité jádro. Pod větším zvětšením jsou na chromozomu patrné různě široké, odlišně se barvící okrsky, tzv. chromomery, které připomínají čárový kód. Dále jsou na chromozomu patrné zduřeniny, tzv. pufy. Zakreslete buňku slinných žláz s polytenním chromozomem.

obr.

Obr.: Polytenní chromozom v buňkách slinných žláz z larev pakomára.

Úkol 2: Pohlavní chromatin v somatických buňkách

TP: bukální sliznice savce samičího pohlaví.

NP: stěr z bukální sliznice

Proveďte tamponem stěr z bukální sliznice (vnitřní strana tváře) a tampon rotačním pohybem rozetřete na podložní sklíčko. Ještě vlhký nátěr (nesmí zaschnout) fixujte několika kapkami ethanolu. Alkohol nechte volně na vzduchu odpařit. Na ještě mírně vlhký nátěr kápněte 1-2 kapky acetoorceinu a nechte barvit asi minutu. Potom kapku s barvivem překryjeme krycím sklíčkem. Preparát překryjte filtračním papírem a tlakem palce přes filtrační papír na krycí sklo odstraňte přebytečné barvivo. Pozorujte buňky bukální sliznice a snažte se najít pohlavní chromatin (sex chromatin, Barrovo tělísko), oválné tělísko uložené v jádře při jaderné membráně.

obr.

Obr.: Pohlavní chromatin.

Úkol 3: Karyogramy savců

TP: karyogramy králíka, prasete, ovce, koně, skotu a člověka obarvené metodou podle Giemsy po předchozí kultivaci s kolchicinem.

V TP z krve jednotlivých zástupců savců hledejte chromozomy. Porovnejte počty a tvary chromozomů jednotlivých druhů savců na základě mikroskopického pozorování. Zakreslete alespoň jeden karyogram.

Úkol 4: Karyogram cibule

NP: kořínek cibule kuchyňské (Allium cepa) po působení 0,02 % vodného roztoku kolchicinu a obarvení acetorceinem.

Z obarveného kořínku cibule připravte kompresní preparát a vyhledejte mitoticky se dělicí buňky. Působením kolchicinu se mitóza zastaví v metafázi a ojediněle v profázi. Prohlédněte si tvar a počet chromozomů a zakreslete. Centromery jsou neobarvené.

obr.

Obr.: Ukázka karyogramu: A – tur domácí (Bos taurus), B – cibule kuchyňská (Allium cepa).

Úkol 5: Zápis karyotypů

Pokuste se správně zapsat následující karyogramy:

  1. karyotyp zdravého muže a ženy
  2. karyotyp býka, klisny, berana
  3. karyotyp muže s Downovým syndromem a muže s Klinefelterovým syndromem
  4. karyotyp ženy s Edwardsovým syndromem a ženy s Turnerovým syndromem