Chemické složení

Úkol 1: Průkaz enzymu amylázy (štěpí škrob) ve slinách

Proveďte výplach úst vodou (stačí pár vteřin), poté vyplivněte sliny do kelímku a přefiltrujte přes filtrační papír (je potřeba minimálně 2 ml filtrátu). Připravte si šest očíslovaných zkumavek. Do první zkumavky přeneste 1 ml filtrátu (koncentrovaný roztok amylázy) a do šesté dejte 1 ml fyziologického roztoku (negativní kontrola). Do druhé až páté zkumavky připravte sestupnou koncentrační řadu amylázy a to tak, že do druhé až páté zkumavky dejte po 1 ml fyziologického roztoku. Poté do druhé zkumavky přidejte 1 ml filtrátu, promíchejte a přeneste 1 ml do třetí zkumavky, opět promíchejte a přeneste 1 ml do čtvrté zkumavky, ze čtvrté zkumavky 1 ml do páté a z páté zkumavky odstraňte 1 ml pryč. Do každé z šesti zkumavek přidejte po 2 ml škrobového mazu a zahřejte na vodní lázni při 40° C 5 min. Postupným přikapáváním Lugolova roztoku ke kontrolní zkumavce zjistěte, jaké množství je třeba přidat, aby se zkumavka zbarvila modře. Stejné množství Lugolova roztoku přidejte do zkumavek s amylázou. Jaké zbarvení budou mít jednotlivé zkumavky? Vysvětlete.

obr.

Úkol 2: Průkaz škrobu

Rozkrojte bramborovou hlízu a skalpelem setřete tekutinu z řezné plochy a naneste na podložní sklo. Pozorujte tvar excentrických škrobových zrn a zakreslete. Poté přidejte k preparátu Lugolův roztok (2KI + I2 + H2O), přikryjte krycím sklíčkem a znovu pozorujte. Jak se změnila barva škrobových zrn?

obr.

Obr.: Škrobová zrna – zásobní rostlinné inkluze.

Úkol 3: Průkaz tuků v bioplazmě

TP: jaterní tkáň s tukovou infiltrací barvená na tuky (Sudan III, olejová červeň)

Zakreslete si jaterní buňku s oranžově zbarveným tukem, který se v buňce nachází v podobě tukových kapének nebo vyplňuje celý obsah buňky.

obr.

Obr.: Tukové kapénky v jaterních buňkách.

Úkol 4: Průkaz DNA v buněčném jádře cibule

NP: vnitřní epidermis cibule

Připravte nativní preparát z vnitřní epidermis cibule a poté obarvěte 1 % metylzelení. Jádro buňky obsahující DNA se obarví zeleně až zelenomodře.

Úkol 5: Průkaz bílkovin (Hellerova zkouška – srážecí reakce s koncentrovanou kyselinou dusičnou)

Do zkumavky nalijte asi 2 ml koncentrované kyseliny dusičné a po stěně zkumavky opatrně navrstvěte suspenzi vaječného bílku, tak aby nedošlo k promíchání tekutin. Na styčné ploše obou vrstev se vytvoří bílý prstenec vysrážených (denaturovaných) bílkovin.

obr.

Obr.: Průkaz bílkovin (Hellerova zkouška)